+
+359 2 932 09 54; +359 2 932 09 34
Главно меню Център за външноикономическо сътрудничество
Начало / Събития / Възможност за участие в седмия годишен форум на Ст...

Събития

Възможност за участие в седмия годишен форум на Стратегията на ЕС за Дунавския регион, който ще се проведе на 18-19 октомври 2018 г. в София

Възможност за участие в седмия годишен форум на Стратегията на ЕС за Дунавския регион, който ще се проведе на 18-19 октомври 2018 г. в София

Седмият годишен форум на Стратегията на ЕС за Дунавския регион се провежда в рамките на Българското председателство на Дунавската стратегия и се организира от Министерството на регионалното развитие и благоустройството в партньорство с Европейската комисия. Събитието ще се проведе на 18-19 октомври 2018 г. в гр. София.

Във фокуса на събитието ще бъде туризмът като двигател за икономически растеж и териториално сближаване. Ще бъдат разгледани ключови теми за региона, свързани с опазване на културното и историческото наследство, използването на нови технологии и цифровизацията на туристическия сектор, транспортната свързаност и мобилност, безопасност и сигурност при предлагане на туристическите продукти и услуги и др. Ще бъдат засегнати и темите за синергията и съгласуваността на макрорегионалните стратегии с оглед постигане общите цели на ЕС, както и тяхното бъдеще след 2020 г.

Дневният ред е наличен на: https://www.7danube-forum-sofia.eu/agenda.

 

Участие в събитието ще вземат трима еврокомисари: г-жа Корина Крецу, комисар по регионална политика; г-н Тибор Наврачич, комисар по образование, култура, младеж и спорт и г-жа Мария Габриел, комисар по цифрова икономика и цифрово общество, както и г-жа Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент.

 

Регистрацията за форума ще бъде отворена до 17 октомври на интернет страницата на събитието: www.7danube-forum-sofia.eu.

 

В рамките на инициативата си „Разширение и интеграция“ Съвместният изследователски център (Joint Research Center – JRC) на Европейската комисия предлага покриване на разходите за път и настаняване на изследователи/експерти от Албания, Босна и Херцеговина, Македония, Черна гора, Сърбия, Косово, Турция, Армения, Грузия, Молдова и Украйна за участие в събитието. Възможността за финансова подкрепа на участието е със срок 6 септември.  

 

Повече информация можете да намерите в приложения документ.

 

Лице за контакт:

Юмер Коджаюмер

e-mail: y.kodjayumer@mon.bg

 

Reimbursment participation Privacy statement

Този сайт използва „бисквитки“. За повече информация относно употребата, включително и относно Вашите лични данни, прочетете Политика за прозрачност при обработване на лични данни.
X