+
+359 2 932 09 54; +359 2 932 09 34
Главно меню Център за външноикономическо сътрудничество
Начало / Събития / Покана за участие в акселераторска програма...

Събития

Покана за участие в акселераторска програма

Покана за участие в акселераторска програма

Source: Pixabay License

Българска стопанска камара кани заинтересовани български фирми, които работят или желаят да работят в рамките на икономика на споделянето, да се включат в акселераторска програма. Програмата включва менторинг по общи и специфични области на експертиза на живо или онлайн, тридневен Boot camp в София и DemoDay с pitching contest пред потенциални инвеститори във Варшава. Ментори по програма ще бъдат експерти - практици с доказан опит на национално и международно ниво в областите от интерес на фирмите.

 

  • Целева група: first-time entrepreneurs; corporate employees (intrapreneurs); стартъпи; студенти, предлагащи бизнес модели, включващи сътрудничество и обмен, интернет платформи, които свързват хората, като им позволяват да предоставят услуги или съвместно използване на активи, ресурси, време, умения или капитал.  

 

  • Какво предлагаме:

-       Оценка на потребностите

-       Bootcamp

-       Mentoring (10 часа персонални консултации)

-       DemoDay с PitchConest пред инвеститори

 

  • Области за менторство (списъкът не е изчерпателен и зависи от конкретните потребности):

-       Technical Project Management;

-       Lean startup;

-       Customer development;

-       DIY media toolkit & design thinking;

-       Finance: profit & loss model; cash flow model;

-    Business strategy: Value propositions; resources and capabilities; strengths & weaknesses; competitive advantage; mission & vision; revenue streams, cost drivers; industry & market analysis etc. 

-       Marketing: development of a customer persona & 4Ps: price, product, promotion, placement

-       Technical & IT

-       Legal

-       Trust&building relationship

 

  • Програма:

-       28.03.2019 – краен срок за подаване на формуляри за кандидатстване

-       02.04.2019 – известяване на одобрените кандидати 

-       15.04 – 17.04.2019 – 3-дневен bootcamp с pitch contest в София

-        07.05 – 09.09.2019 – менторство

-       15.10.2019 – DemoDay, Варшава Google  Campus  www.campus.co/warsaw/en/

Ментори: 

Ангел Ангелов

Милена Колева

Цветелина Тенева

Светлан Станоев

Таня Таневска

Христина Каспарян

Младен Томов

Благовест Стоименов 

 

Моля, използвайте Формуляр за кандидатстване (Application form) в края на текста на обявата!

 

Участието в акселераторската програма е безплатно!

Дейностите се финансират по проект SharON на програма COSME, подпомагаща МСП. Проектът се изпълнява успоредно в  пет страни – България, Естония, Италия, Полша и Словакия, и цели да идентифицира и подкрепи МСП, ориентирани към иновациите и технологиите.

Заинтересованите фирми следва да попълнят формуляр за кандидатстване (на английски език) и да го изпратят на  ierc3@bia-bg.com до 28.03.2019 г.

 

За повече информация: Лилия Топалова-Мартинез, е:mail: ierc3@bia-bg.com; Tel.: 02 932 0931; 02 932 0934

 

 

Application_form By-law

Този сайт използва „бисквитки“. За повече информация относно употребата, включително и относно Вашите лични данни, прочетете Политика за прозрачност при обработване на лични данни.
X