+
+359 2 932 09 54; +359 2 932 09 34
Главно меню Център за външноикономическо сътрудничество
Начало / Събития / Бизнес срещи / СЕМИНАР „Икономика на споделянето: възможности, въ...

Събития

СЕМИНАР „Икономика на споделянето: възможности, въздействие и регулации. Защита на потребителите.“ Дом на Европа, четвъртък, 20.12.2018

СЕМИНАР „Икономика на споделянето: възможности, въздействие и регулации. Защита на потребителите.“ Дом на Европа, четвъртък, 20.12.2018

 

Имате иновативна идея за бизнес в сферата на икономика на споделянето и се интересувате от регулаторните механизми, потенциалните рискове и заплахи при потреблението на стоки и услуги? Вълнува ви какви са правата и защитата на потребителите в областта? Заповядайте при нас.

 

Бързото развитие на технологиите и социалните медии провокира бизнеса да се насочи към бизнес модели, опериращи чрез икономика на споделянето.

Множат се платформи на мрежи от хора, които си сътрудничат, за да използват по-ефективно недобре използвани ресурси. Фактът, че “собствеността” води до загуба на ценни ресурси, а обществото печели повече, ако вещите се споделят и се използват многократно, като се ограничава разхищението им, води до „заобикаляне“ на традиционните институции и премахване на традиционните посредници!

Докато създават значима стойност, новите платформи не само се сблъскват с проблеми, но изправят обществото и особено регулаторните органи пред нови предизвикателства. Много от дейностите, позволяващи директни взаимоотношения между участниците, не са съвсем регулирани. Данъчните бързо откриват, че значими потенциални постъпления просто им се изплъзват… Дали това е нелоялна конкуренция? И как регулаторите и правителствата се опитват да догонят темпото на революцията? Какви са рисковете за потребителите и какви са правата им?

 

 

Цели и обхват на семинара:

Българска стопанска камара организира специализиран семинар за малки и средни предприятия, даващ насока за справяне с предизвикателствата, които революцията на 21 век – икономика на споделянето, налага. На семинара ще се представят разликите в регулаторните рамки на различните правителства и по-специално възприемането на новите бизнес модели в България – напълно блокиране, поставяне на сериозни ограничения или пък дори проактивна работа ръка за ръка с новите участници, с цел да се установи балансирана регулаторна рамка, която да защитава потребителите, но и да предоставя възможности за развитието на бизнеса.

Тренингът е отворен за широк кръг МСП. Специално внимание ще бъде отделено на целевите групи на проект SharON (подкрепен от Програма COSME на ЕС). Потенциалните бенефициенти на проекта са МСП, работещи в сферата на икономика на споделянето, разработващи интернет платформи и по-специално: технологични инициативи с идеи, но без бизнес модел; съществуващи МСП, които развиват своя бизнес и социални инициативи за икономика на споделянето; възрастни и опитни играчи, които вече са потвърдили своите бизнес модели и търсят разширяване на услугите си.

Семинарът ще идентифицира МСП, които да се включат в SharON и да се подготвят за участие в тридневен Boot camp в София и pitching пред потенциални инвеститори във Варшава. Участието в проект SharON е безплатно.

Събитието е без такса за участие, но се изисква регистрация. Регистрации се приемат до вторник, 18.12.2018 г. или до изчерпване на местата!

За информация: Лилия Топалова-Мартинез, тел.: 02 932 0931; e-mail: ierc3@bia-bg.com

 

 

П Р О Г Р А М А

„Икономика на споделянето: възможности, въздействие и регулации. Защита на потребителите.“, организиран от Българска стопанка камера – съюз на българския бизнес в Дома на Европа, четвъртък, 20.12.2018

 

20 Декември 2018, четвъртък

10:00-10:20

Регистрация на участниците

10:20-10:30

Откриване и въведение в SharON

 

Веселин Илиев – главен директор в БСК

10:30-11:15

Възможности и предизвикателства на споделената икономика

Владимир Данаилов – главен изпълнителен директор на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции /СОАПИ/

Надя Султанова - Началник отдел „Инвестиционен анализ“

11:15-11:30

Въпроси и отговори

11:30-12:15

Правни аспекти и защита на потребителите  в споделената икономика

 

Константин Райков – член на Комисията за защита на потребителите

12:15-12:30

Въпроси и отговори

12:30- 13:00

Networking


Кратко представяне на лекторите:

Владимир Данаилов

Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ)

Главен изпълнителен директор, СОАПИ

Владимир притежава магистърска степен по бизнес администрация от Американския университет в България и магистърска степен по управление на човешките ресурси от Техническия университет в София. Той получава бакалавърска степен по индустриален мениджмънт от същия университет.

Професионалният му опит е в секторите на недвижимите имоти, производството и търговията, където заема позиции като ръководител на отдел продажби и мениджър в няколко компании с международно присъствие.

Със солиден опит в предприемачеството и развитието на бизнеса и силен интерес към стартиращите фирми, Владимир вече е развил богат опит в управлението на компании и екипи с глобално присъствие.

Профил в Linkedin: https://www.linkedin.com/in/vladimir-danailov-67028813/

 

 

Надя Султанова

Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ)

Началник отдел „Инвестиционен анализ“

Надя получава бакалавърска степен по бизнес администрация в САЩ.

Работи в сферата на продажбите, преди да стане проектен мениджър на стартъп в енергийния сектор в София.

Надя притежава магистърска степен по бизнес администрация от Американския университет в България.

Профил в Linkedin: https://www.linkedin.com/in/nadia-soultanova-25a375a/

 

Константин Райков е роден на 31 май 1969г. в гр. Смолян. През 1997 г. завършва право в Бургаския свободен университет. Магистър по икономика на националната сигурност от УНСС. В периода от 1998г. до 2001г. е главен юрисконсулт в „Нефтохим Инвест Холдинг” АД. От началото на 2001г. до март 2015г. е адвокат в сферата на търговското и административното право.

От 27 март 2015г. е член на Комисията за защита на потребителите.

 

Лице за контакт: Лилия Топалова-Мартинез, e-mail:ierc3@bia-bg.com,

 tel.: 02 932 0931

 

 

 

 

Регистрационна форма

Този сайт използва „бисквитки“. За повече информация относно употребата, включително и относно Вашите лични данни, прочетете Политика за прозрачност при обработване на лични данни.
X