+
+359 2 932 09 54; +359 2 932 09 34; +3592 932 09 31
Главно меню Център за външноикономическо сътрудничество
Начало / Проекти и програми / Steps2Scale...

Проекти и програми

Steps2Scale

Steps2Scale

Българска стопанска камара е координатор на проект по Програма „Еразъм +“, чиято цел е създаване на европейска квалификационна и компетентността рамка за професия Scale Up мениджър. Европейската Комисия и нейната инициатива „Start-up and Scale-up Initiative“ все повече фокусират усилията си върху дейности, свързани с подпомагане на многобройните новаторски предприемачи в Европа и увеличаване на възможностите им да се превърнат във водещи компании.

Какво е “scale up company”?

Това са развиващи се високотехнологични фирми с опит, вече утвърдени и растящи позиции на местния пазар, стратегия за интернационализация и готовност за излизане на чужди пазари.

Проектът „Steps2Scale” ще създаде среда, която насърчава конкурентоспособността, бизнес мисленето, иновациите и творчеството. Професионалната квалификацията Scale Up Manager е професията на едно по-конкурентно и бързо развиващо се бъдеще на ЕС. За ЕС „scale-up компаниите са бъдещите корпорации“.

  1. 1.     Цели на проекта:

 

  1. 2.     Дейности по проекта:

 

  1. 3.     Целеви групи:

 

Около 50 предприемачи от целевата група ще бъдат обучени и тествани по обучителната методика.

 

  1. 4.     Партньори:

 

Във връзка с анализирането на нуждите на заинтересованите страни и изработването на компетентностен профил относно Scale Up, моля попълнете въпросника ТУК


За повече информация: http://scaling.bia-bg.com/ 

 

 

предишнаследващаНагоре

Този сайт използва „бисквитки“. За повече информация относно употребата, включително и относно Вашите лични данни, прочетете Политика за прозрачност при обработване на лични данни.
X