+
+359 2 932 09 54; +359 2 932 09 34
Главно меню Център за външноикономическо сътрудничество
Начало / Проекти и програми / COSME Конкурентоспособност на предприятията (2014-...

Проекти и програми

COSME Конкурентоспособност на предприятията (2014-2020)

COSME Конкурентоспособност на предприятията (2014-2020)

Малките и средните предприятия (МСП) представляват гръбнака на европейската икономика и осигуряват 85 % от всички нови работни места. Европейската комисия има за цел да насърчава предприемачеството и да подобрява бизнес средата за МСП, за да им даде възможност да реализират пълния си потенциал в съвременната глобална икономика.

COSME е програмата на ЕС за конкурентоспособност на предприятията и МСП, която се осъществява в периода от 2014 до 2020 година и разполага с бюджет от 2,3 млрд. евро. С COSME ще се осигурява подкрепа за МСП в следните области:

• Улесняване на достъпа до финансиране

• Подпомагане на интернационализацията и достъпа до пазари

• Създаване на среда, която благоприятства конкурентоспособността

• Насърчаване на предприемаческата култура COSME е програма за изпълнение на Законодателния акт за малкия бизнес (Small Business Act), който отразява политическата воля на Комисията да при- знае централната роля на МСП в икономиката на ЕС

Повече информация за програмата ще намерите в прикачения файл и на: 

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/

 

 

COSME_leaflet
предишнаследващаНагоре

Този сайт използва „бисквитки“. За повече информация относно употребата, включително и относно Вашите лични данни, прочетете Политика за прозрачност при обработване на лични данни.
X