+
+359 2 932 09 54; +359 2 932 09 34
Главно меню
Начало / Проекти и програми

Проекти и програми

COSME Конкурентоспособност на предприятията (2014-2020)

COSME е програмата на ЕС за конкурентоспособност на малките и средните предприятия (МСП), стартираща

COSME Конкурентоспособност на предприятията (2014-2020) COSME Конкурентоспособност на предприятията (2014-2020)

Enterprise Europe Network (EEN)

Enterprise Europe Network (EEN) е ключов инструмент в стратегията на ЕС за насърчаване икономическия

Enterprise Europe Network (EEN) Enterprise Europe Network (EEN)

Horizon2020

„Хоризонт 2020“, осмата рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации, ще

Horizon2020 Horizon2020

SME Instrument

Предназначен за високо иновативни МСП с доказуем потенциал за растеж и интернационализация. Инструме

SME Instrument SME Instrument

Еразъм+ Новата програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта

Програма „Еразъм+“ има за цел подобряване на уменията и пригодността за заетост, както и модернизира

Еразъм+ Новата програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта Еразъм+ Новата програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта
Нагоре

© 2015 Център за външноикономическо сътрудничество