+
+359 2 932 09 54; +359 2 932 09 34
Главно меню Център за външноикономическо сътрудничество
Начало / За нас - Представяне

Представяне

Представяне

Център „Външноикономическо сътрудничество” реализира външноикономическите приоритетите на Българската стопанска камара и подпомага фирми и организации в тяхната международна дейност. Експертите на центъра координират работата си с представителите на БСК зад граница и подпомагат сътрудничеството с българските задгранични дипломатически представителства, както и с чуждестранните посолства и търговски служби у нас. Участват в работата на съответните звена в BUSINESSEUROPE и Международен търговски център – Женева, както и в: Хоризонт 2020 – Национално контактно лице „Достъп до рисково финансиране“, Работна група „Интернационализация” към Изпълнителна агенция „Конкурентоспособност и иновации” Брюксел, Enterprise Europe Network – най-голямата информационно-консултантска мрежа в подкрепа на малки и средни предприятия в света.

Центърът разполага с актуални външноикономически бази данни, световна външнотърговска статистика, предлага пазарни анализи в помощ на управленски решения. Интернет страницата е най-богата безплатна външнотърговска библиотека в България.

Центърът дава становища по документи относно външноикономическата дейност на национално и европейско ниво, преговори в рамките на СТО и др. Постоянно участва с европейски консорциуми по проекти с разнообразна тематика в подкрепа на бизнеса.

Център „Външноикономическо сътрудничество”може да Ви е полезен за:

 • Подпомагане интернационализацията на български фирми;
 • Намиране на потенциални партньори и пазари; 
 • Маркетинг проучвания на българския и чужди пазари, продуктови и секторни проучвания, пазарен достъп, 
 • Външнотърговски и митнически консултации, анализи и информация;
 • Организиране на международни срещи, делови мисии, фирмени презентации, семинари, обучения и бизнес форуми;
 • Инвестиционно консултиране, подпомагане и насочване при сливания и придобивания;
 • Технологичен трансфер и технологично развитие, иновационни процеси, съдействие при пазарната реализация на научни разработки;
 • Организиране на кооперационни борси за технологичен трансфер и ноу-хау между иновативни предприятия;
 • Организиране на международни двустранни бизнес срещи със специализирана подготовка за участие;
 • Подпомагане и информиране на фирми и организации с цел участие по новите програми на ЕС – Хоризонт 2020; COSME; Erasmus + и други;
 • Управление на иновациите в предприятия и оценка на иновативния капацитет по лицензирана методология.

Центърът изготвя:

 • Маркетингови проучвания на българския и чуждите пазари;
 • Анализи на търговска и производствена статистика;
 • Насоки за намиране на партньори и кандидатстване по европейски програми и проекти в помощ на предприятия, асоциации, клъстери и научни разработки с приложна насоченост;
 • Насоки за намиране на партньори за бизнес сътрудничество и инвестиции;
 • Насоки при кандидатстване по програма Хоризонт 2020 и Инструмент за МСП;
 • Организиране на международни бизнес срещи с потенциални партньори;
 • Оценка на иновативния капацитет на предприятия. 

 


Този сайт използва „бисквитки“. За повече информация относно употребата, включително и относно Вашите лични данни, прочетете Политика за прозрачност при обработване на лични данни.
X