+
+359 2 932 09 54; +359 2 932 09 34
Главно меню Център за външноикономическо сътрудничество
Начало / Оферти / Търсене на партньори за проекти / Корейско предприятие подго...

Оферти

Корейско предприятие подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Търси се партньорство с микро, малки и средни предприятия, изобретатели и др..

Корейско предприятие подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е да се разработи платформа въз основа на изкуствени невронни мрежи, която да подпомага крайните потребители в търсенето на нови технологии. Търси се партньорство с микро, малки и средни предприятия, изобретатели и др..

Краен срок за подаване на проекта: 01.03.2018

Краен срок за проявяване на интерес: 01.02.2018

За повече информация   Виж пълния текст (EN)    RDKR20170823002     

При проява на интерес моля попълнете прикачения файл. 

 

Expression of interest form