+
+359 2 932 09 54; +359 2 932 09 34
Главно меню Център за външноикономическо сътрудничество
Начало / Оферти / Търсене на партньори за проекти / Актуални предложения за тъ...

Оферти

Актуални предложения за търсене на партньори за проектно коопериране от 14 август 2017 г., преведени на български език

ПОЛША                               RDPL20170726001                     Виж пълния текст (EN)                                 

Полско предприятие подготвя проектно предложение по програма Polish Operational Programme. Целта на проекта е да се разработи инструмент, който да подпомага предприемаческата дейност във фамилните бизнеси в Полша. Търси се партньорство с неправителствени организации, публични организации, предприемачи и др..

Краен срок за подаване на проекта: 29.09.2017

Краен срок за проявяване на интерес: няма

 

ИСПАНИЯ                          RDES20170803002                     Виж пълния текст (EN)                                 

Испански изследователски институт подготвя проектно предложение по програма H2020-BBI.2017.D4. Целта на проекта е да се разработят био торове от хранителни и органични веществата в  отпадните води на пречиствателните станции. Търси се партньорство с научноизследователски институти, университети и др..

Краен срок за подаване на проекта: 07.09.2017

Краен срок за проявяване на интерес: 25.08.2017

При проява на интерес към някое предложение моля попълнете прикачения формуляр за търсене на партньори.

За повече информация:

Милена Стоева
ierc3@bia-bg.com
+359 2/932 09 34

 

 

Expression of interest for projects