+
+359 2 932 09 54; +359 2 932 09 34; +3592 932 09 31
Главно меню Център за външноикономическо сътрудничество
Начало / Оферти / Проектът ELIIT ще подкрепи 25 и...

Оферти

Проектът ELIIT ще подкрепи 25 иновативни компании в областта на производството с текстил, кожа и обувки

Проектът ELIIT (за иновации и технологии за леката промишленост) се стреми да подпомага малките и средни предприятия (МСП), които работят в сферата на производство на текстил, облекло, кожа и обувки, с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност, като същевременно им помага да интегрират новите технологии и иновативни продукти в процеси, продукти и услуги с висока добавена стойност.

ELIIT ще спомогне за трансфера на иновации и технологии, както и за навлизането на пазара на иновативни решения. Трансформацията ще се осъществи чрез разработване на конкретни пилотни дейности за подобряване на производителността и ефективността на ресурсите.

Проектът ELIIT ще избере 25 партньори между МСП (които работят в сферата на производство на текстил, облекло, кожа и обувки) както и доставчици или собственици на иновативни технологии, които са готови или почти готови да бъдат приложени в индустриален мащаб. Сключените партньорства ще се развият в рамките на 12 - 18 месеца, през който всяко партньорство ще се възползва от следната подкрепа:

• 70 000 евро финансова подкрепа за разработване на продукти или прототипи с висока добавена стойност и рентабилност;

• индивидуално обучение и съвети за подобряване на релевантността на проекта и повишаване на капацитета;

• достъп до мрежата от контакти на проекта и участие в семинари/конференции и изложения за подпомагане на позиционирането на пазара, както и за изграждане на бизнес връзки;

• предоставяне на помощ и насоки отностно правата на интелектуална собственост;

 

Краен срок за кандидатстване:  17 март 2020, 17:00 CET.

 

За повече информация за процедурата за кандидастване:

 Христина Каспарян

e-mail: ierc2@bia-bg.com

Лора Любенова

e-mail: ierc3@bia-bg.com

 

ELIIT_Banner

Този сайт използва „бисквитки“. За повече информация относно употребата, включително и относно Вашите лични данни, прочетете Политика за прозрачност при обработване на лични данни.
X