+
+359 2 932 09 54; +359 2 932 09 34; +3592 932 09 31
Главно меню Център за външноикономическо сътрудничество
Начало / Новини / Възможности за финансиране МСП с микро грантове...

Новини

Възможности за финансиране МСП с микро грантове

Микро грантовете са отворени за кандидастване за проекти за транснационално сътрудничество между малки и средни предприятия (МСП) и минимум 2 технологични центъра KET (KET TC), които имат за цел да интегрират ключови, способстващи технологии (KET) за решаване на предизвикателствата на чистото производство. Фокусът е върху надграждането на производствените процеси.
Очаквана продължителност на микро грантовия проект: до 6 месеца
Общо финансиране от ЕС на трети страни: 2 000 000 евро. 
Максимален размер на финансовата подкрепа за всяка трета страна: 50 000 евро. 
Страни, които имат право да кандидаст са  държави-членки на ЕС и асоциирани към H2020 държави. 


Краеният срок за кандидастване е 30 юни 2020 г., 17:00 ч. CET. 

Повече информация за условията за кандидастване може да прочетете тук

 

предишнаследващаНагоре

Този сайт използва „бисквитки“. За повече информация относно употребата, включително и относно Вашите лични данни, прочетете Политика за прозрачност при обработване на лични данни.
X