+
+359 2 932 09 54; +359 2 932 09 34; +3592 932 09 31
Главно меню Център за външноикономическо сътрудничество
Начало / Новини / Възможност за участие на европейски компании в каз...

Новини

Възможност за участие на европейски компании в казахстански тръжни процедури

В съответствие с поетите ангажименти при присъединяването на Казахстан към Световната търговска организация (СТО), правителството на страната започва преговори за присъединяване към Споразумението на СТО по държавните поръчки (Соглашение о государственных закупках - WTO's Government Procurement Agreement).

По оценки на международни експерти (Световната банка и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)) системата за държавни поръчки на Казахстан отговаря на международните стандарти.

Залага се на електронната система за държавни поръчки, която има за цел да осигури пълна прозрачност на всички процедури. Електронният формат изисква доставчикът да притежава електронен цифров подпис (ЕЦП), вкл. и за чуждестранните компании. Министерство на финансите на Казахстан, в съответствие с препоръките на международните експерти разработва възможност за дистанционно получаване на ЕЦП от чуждестранните компании, по местонахождение.

 

предишнаследващаНагоре

Този сайт използва „бисквитки“. За повече информация относно употребата, включително и относно Вашите лични данни, прочетете Политика за прозрачност при обработване на лични данни.
X