+
+359 2 932 09 54; +359 2 932 09 34
Главно меню Център за външноикономическо сътрудничество
Начало / Новини / Промяна на ДДС ставките в Швейцария влиза в сила о...

Новини

Промяна на ДДС ставките в Швейцария влиза в сила от 01.01.2018г.

Считано от 01.01.2018г., в Конфедерация Швейцария влизат в сила нови, по-ниски ставки на Данък Добавена Стойност/ДДС/.

Промените ще бъдат следните:

  • Нормалната ставка от сегашни 8,0% става 7,7%
  • Преференциалната ставка за облагане на нощувки намалява от 3,8% на 3,7%
  • Намалена ставка 2,5% /сегашна 2,5%/

Промяна от 01 януари 2018г. ще има и при електронните печатни издания без рекламна цел, които ще бъдат облагани с намалената ставка от 2,5% ДДС, а не както до сега с нормалната ставка.

 

Решението за намаление ставката на данъка е обусловено от неуспешно преминалите референдуми на 24.09.2017, на които гражданите отхвърлиха предложението за реформа в пенсионно-осигурителната система на страната и за увеличение на ДДС, което увеличение  следваше да служи за финансиране на реформата.

 

Действащата към момента ставка на ДДС от 8,0% е въведена през 2011г., като тогава нормалната ставка от 7,6% е увеличена с 0,4%, с цел допълнително финансиране на дефицита в системата за осигуровки при инвалидност. Това допълнително финансиране, посредством ДДС, е било въведено за 6-годишен период, който изтича на 31.12.2017г.

 

Повече информация по темата, както и вече преработени формуляри за отчитане на ДДС, може да намерите на страницата на Федералната данъчна администрация, която е достъпна чрез следния линк:

https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/mehrwertsteuer/fachinformationen/revmwstg/anpassung-der-mwst-abrechnungsformulare.html

 

Лице за контакт при необходимост от информация и съдействие:

Анета Груйчева

СТИВ- Берн

Cell.: 41 31 351 63 02

e-mail: a.grouytcheva@mi.government.bg
 

предишнаследващаНагоре