+
+359 2 932 09 54; +359 2 932 09 34
Главно меню Център за външноикономическо сътрудничество
Начало / Новини / Покана за участие в Международната изложба за елек...

Новини

Покана за участие в Международната изложба за електроника Productronica 2017, 14–17.11.2017 г., Мюнхен, Германия

ИАНМСП организира участието на български фирми на национален щанд в Международната изложба за електроника PRODUCTRONICA 2017, която ще се проведе в периода 14 – 17.11.2017 в гр. Мюнхен, Германия.

ИАНМСП поема частично разходите за стандартно изграден щанд от 9 кв.м, такса правоучастие и други съпътстващи участието такси.

Фирмата изложител съфинансира участието като възстановява част от гореизброените разходи както следва:

  • 15% за първо участие в организирани от ИАНМСП прояви в чужбина в размер на 2 015 лв.;
  • 20% за 2-ро и 3-то участие в организирани от ИАНМСП прояви в чужбина в размер на 2687 лв.;
  • 25% за повече от три участия в организирани от ИАНМСП прояви в чужбина в размер на 3359 лв.

Фирмата изложител следва да поеме и всички други разходи за участието като транспорт на изложбените експонати, командироване на представители на предприятието, застраховки, заявени допълнителни услуги към организатора и др.

Кандидатстването за участие се извършва съгласно Правила за кандидатстване в специализирани международни панаири, изложения, конференции, контактни борси, форуми и събития в страната и чужбина, организирани от ИАНМСП със следните документи:

http://www.sme.government.bg/?p=36731 

 

Краен срок за подаване на заявка: 17.05.2017

За допълнителна информация сме на Ваше разположение на телeфон 02 940 7988 и имейл t.mutafova@sme.government.bg 

Документите за участие се подават в деловодството на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия на адрес: ул. Леге 2-4, 1000 София, или с електронен подпис на имейл office@sme.government.bg

Профил на изложбата: http://www.productronica.com/trade-fair/exhibition-profile/exhibition-sectors/index.html

Информационна брошура: http://fs-media.nmm.de/ftp/PRD/files/PDF/Factsheet-en.pdf

 

предишнаследващаНагоре