+
+359 2 932 09 54; +359 2 932 09 34; +3592 932 09 31
Главно меню Център за външноикономическо сътрудничество
Начало / Новини / План за инвестиции за Европа: Европейският фонд за...

Новини

План за инвестиции за Европа: Европейският фонд за стратегически инвестиции е готов да започне работа през есента

Днес Европейската комисия прие последните мерки, необходими, за да се даде тласък на инвестициите в реалната икономика. Пакетът от мерки, договорени днес, ще гарантира, че Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) ще започне да функционира в началото на есента на 2015 г. в съответствие с амбициозния график на председателя Жан-Клод Юнкер за изпълнение на Плана за инвестиции за Европа.

 

Комисията публикува Съобщение относно ролята на националните насърчителни банки (ННБ) в подкрепа на Плана за инвестиции за Европа. Юрки Катайнен, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за заетостта, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: „Националните насърчителни банки ще играят много важна роля за успешното изпълнение на Плана за инвестиции.Вече девет държави членки обявиха приноса си към Плана за инвестиции чрез своите насърчителни банки, които разполагат с безценен експертен опит и познания за местните условия.Европейската инвестиционна банка вече работи в тясно сътрудничество с тези ННБ и се надявам, че много други ще бъдат вдъхновени да увеличат усилията си“.

 

Комисар Пиер Московиси, отговарящ за икономическите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз, заяви: „Взаимодействието между европейските и националните инструменти ще е от съществено значение за бързото преодоляване на недостига на инвестиции, с който се сблъскват нашите икономики. За да се случи това, ние сме убедени, че добре структурирана мрежа от национални насърчителни банки може да играе ключова роля и да допълва Европейската инвестиционна банка“.

 

В съобщението се обяснява важната роля, която ННБ могат да играят за възобновяване на инвестициите в Европа чрез участие в инвестициите по линия на ЕФСИ. То дава ясни и практически насоки за създаването на нова ННБ, за статистическото третиране на инвестициите, съфинансирани от ННБ, по отношение на бюджетния дефицит и държавния дълг в рамките на Пакта за стабилност и растеж, за третирането на съфинансирането на национални проекти по отношение на правилата на ЕС за държавната помощ и за начините, по които ННБ от различни страни членки могат да обединяват усилията си и да работят с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за създаване на инвестиционни платформи. Тези важни насоки ще помогнат на предприятията в цяла Европа да получат достъп до финансиране чрез ЕФСИ, основния елемент на плана за инвестиции на стойност 315 млрд. евро.

 

предишнаследващаНагоре

Този сайт използва „бисквитки“. За повече информация относно употребата, включително и относно Вашите лични данни, прочетете Политика за прозрачност при обработване на лични данни.
X