+
+359 2 932 09 54; +359 2 932 09 34; +3592 932 09 31
Главно меню Център за външноикономическо сътрудничество
Начало / Новини / Отворената покана за финансиране Blue Economy Wind...

Новини

Отворената покана за финансиране Blue Economy Window

Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) отправя нова покана за подкрепа на устойчивото развитие на малки и средни предприятия (МСП) в синята икономика в Европейския съюз (ЕС). Отворената покана Blue Economy Window дава възможност на МСП да кандидатстват като отделни фирми или обединени в консорциуми. Общият бюджет е 22,5 милиона евро.

Съгласно поканата за 2019 г. организациите могат да получат между 700 000 и 2 500 000 евро за своите проекти. Могат да кандидатстват всички МСП, базирани в ЕС (като самостоятелен участник или член на консорциум). Крайният срок на поканата  е 27 февруари 2020 г.

Безвъзмездните средства в рамките на поканата Blue Economy Window за предложените проекти на синя икономика за МСП са насочени към справянето с предизвикателството на разработване и предлагане на пазара за нови продукти, услуги и бизнес модели за МСП, които в крайна сметка биха могли да създадат печеливши дейности.

Това ще бъде част от нов комплексен пакет от услуги, предлаган от платформата BlueInvest, която поддържа инвестиционната готовност и отворен достъп до финансиране за бизнеса в ранен стадий, за МСП и мащабните програми в синята икономика. Оттук идва и брандирането на безвъзмездните средства като „BlueInvest Grants“. 

Изпълнителната агенция за МСП организира информационен ден за тази покана в понеделник, 25 ноември. Събитието може да проследите тук.

Отворената покана Blue Economy Window за кандидастване може да намерите тук.  

 

предишнаследващаНагоре

Този сайт използва „бисквитки“. За повече информация относно употребата, включително и относно Вашите лични данни, прочетете Политика за прозрачност при обработване на лични данни.
X