+
+359 2 932 09 54; +359 2 932 09 34
Главно меню Център за външноикономическо сътрудничество
Начало / Новини / Отворена обществена консултация относно реформа на...

Новини

Отворена обществена консултация относно реформа на ДДС ставките

През 2017 Комисията, следвайки своя План за действие за ДДС и Работната програма 2017 на Комисията, ще приеме четири предложения, свързани с данък добавена стойност. Заедно с предложението за реформиране на ДДС ставките, Комисията ще представи предложения за окончателен режим за ДДС, пакет за МСП и подобряване на административното сътрудничество. Инициативата за ставките е свързана особено много с тази за окончателния режим за ДДС, тъй като съществуващата обширна система на дерогации (изключения) на ДДС ставките, до голяма степен ще изчезне, когато се приеме окончателният режим. Така, това предложение ще трябва да определи също и режима, който ще се прилага след изтичането на дерогациите към ДДС ставките.

 

Тази отворена обществена консултация цели да събере мнения на заинтересовани страни за следните аспекти:

  • Необходимостта от действие от страна на ЕС и по-специално, необходимостта от по-голяма свобода на страните членки да определят ДДС ставките;
  • Подходящият баланс между хармонизиране и автономност на страните членки при определяне на ДДС ставките;
  • Проблемите и рисковете, свързани с различията в ДДС ставките на единния пазар;
  • Желаната посока за реформа, както и гледните точки на заинтересованите страни по предложените варианти на политика и тяхното въздействие.

 

Ще бъдем благодарни да ни изпратите попълнена анкета до 15 март 2017г. на e-mail:ierc3@bia-bg.com!Лице за контакти:

Милена Стоева

Тел:+359 2 932 09 34

E-mail:ierc3@bia-bg.com  

 

 

предишнаследващаНагоре