+
+359 2 932 09 54; +359 2 932 09 34; +3592 932 09 31
Главно меню Център за външноикономическо сътрудничество
Начало / Новини / Европейската комисия изпрати две мотивирани станов...

Новини

Европейската комисия изпрати две мотивирани становища до България с искане за спазване на европейското законодателство

Европейската комисия поиска от България да приведе законодателството си в пълно съответствие с правилата на ЕС относно управлението на отпадъците от миннодобивната промишленостДирективата относно миннодобивните отпадъци има за цел предотвратяването или намаляването, доколкото е възможно, на неблагоприятните въздействия върху здравето на човека и околната среда, породени в резултат на управлението на отпадъците от миннодобивната промишленост. Тъй като редица недостатъци в българското законодателство могат да доведат до по-ниско равнище на защита за здравето на човека и/или на околната среда, Комисията изпрати официално уведомително писмо през януари 2014 г. България все още не е приела необходимите мерки, поради което Комисията сега изпраща мотивирано становище. Ако България не предприеме действия в срок от два месеца, Комисията може да сезира Съда на ЕС.


В областта на вътрешните работи Европейската комисия поиска от четири държави да гарантират задължителния обмен на информация съгласно законодателството на ЕСотносно сигурността на документите и интегрирането на биометрични данни в разрешенията за пребиваване.


Почти три години след крайния срок (20 май 2012 г.) България, Естония, Гърция и Литва все още не са създали единно звено за контакт, за да се гарантира безпроблемното прилагане на стандартите относно елементите за сигурност и ефикасния обмен на информация между държавите членки. Създаването на такива звена за контакт е задължително и следва да даде възможност за обмен на информация, необходима за достъп до изображенията на пръстовите отпечатъци, съхранявани в чипа на документите (паспорти и разрешения за пребиваване).


Сега властите в България, Естония, Гърция и Литва разполагат с два месеца, за да вземат необходимите мерки за привеждане в съответствие с искането на Комисията. В противен случай Комисията може да реши да сезира Съда на ЕС.


В априлския пакет от процедури за установяване на неизпълнение на задължения по европейското законодателство от страните членки Европейската комисия прие днес 120 решения, включително 38 мотивирани становища и 6 решения за сезиране на Съда на Европейския съюз.

 

предишнаследващаНагоре

Този сайт използва „бисквитки“. За повече информация относно употребата, включително и относно Вашите лични данни, прочетете Политика за прозрачност при обработване на лични данни.
X