+
+359 2 932 09 54; +359 2 932 09 34
Главно меню Център за външноикономическо сътрудничество
Начало / Новини / Млади предприемачи ще получат до 20 хил. лева за т...

Новини

Млади предприемачи ще получат до 20 хил. лева за технологични проекти

Служебният министър на икономиката Теодор Седларски разпореди стартиране на процедурата по изпълнението на проект “Техностарт 3 – Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България”.

 

Целта на проекта е да бъдат насърчени младите хора с иновативни и жизнеспособни идеи (студенти, докторанти и завършили висше образование през настоящата година) да реализират тези идеи и да се популяризират успехите им, уточняват от икономическото министерство. 

 

Финансирането в рамките на проекта е в размер на 90% от общия размер, или до 19 800 лева за всеки одобрен бизнес план. За целта всеки одобрен кандидат трябва да регистрира своя фирма и да осигури задължителен собствен принос от 10% от общия размер на финансиране, или до 2 200 лева за всеки одобрен бизнес план.

 

По проекта са планирани 300 хил. лева от бюджета на Министерството на икономиката за 2017 г.

 

“Техностарт 3“ финансира стартиращи фирми с бизнес идеи само в сферата на промишлеността и научната и развойна дейност.

 

Допустимите разходи по проекта са за придобиване на дълготрайни материални или нематериални активи, разходи за консумативи, ток, вода, банкови такси, свързани с обслужване на банковата сметка по проекта и необходими за изпълнението на дейността по бизнес плана.

 

Очаква се процедурата да бъде открита през март 2017 г. след изготвянето и приемане на ново оперативно ръководство по проект “Техностарт 3”.

 

предишнаследващаНагоре