+
+359 2 932 09 54; +359 2 932 09 34; +3592 932 09 31
Главно меню Център за външноикономическо сътрудничество
Начало / Новини / Контрол върху оръжията: ЕП изяснява правилата за л...

Новини

Контрол върху оръжията: ЕП изяснява правилата за лицензиране и предпазните мерки

Одобрените от евродепутатите промени гарантират, че всяко огнестрелно оръжие, което е превърнато в оръжие, използващо халосни патрони, ще продължава да бъде обхванато от законодателството на ЕС за контрол върху оръжията. Така се затваря правната вратичка, която стана очевидна след миналогодишните терористични нападения в Париж.

 

Директивата на ЕС за огнестрелните оръжия, която е в сила от 1991 година и е актуализирана през 2008 г., определя условията, при които частни лица могат законно да придобиват и притежават оръжия или да ги транспортират в друга държава членка на ЕС.     

 

„Предложената от Комисията ревизия на настоящата директива предизвика опасения, че е неадекватно изготвена, и че може да създаде непредвидени последици за гражданите, спазващи закона. Тя повдигна значително обществено опасение, което измененията, изготвени от Комисията по вътрешния пазар, се стремят да премахнат. Парламентът свърши много работа по този въпрос. Ние се опитахме да отговорим на загрижеността, изразена от гражданите, за да сме сигурни, че те могат да продължат с техните спортове и традиционен лов“, каза председателят на Комисията по вътрешен пазар и докладчик по темата Вики Форд (ЕКР, Великобритания).  

Контрол над оръжия, предназначени за стрелба с халосни патрони

 

Някои държави от ЕС ще трябва да въведат по-строг контрол над акустичните огнестрелни оръжия за халосни патрони, смятат евродепутатите. Съгласно измененията на парламентарната комисия, всяко огнестрелно оръжие, превърнато в оръжие за халосни патрони, ще продължава да бъде обхванато от законодателството на ЕС, поради свързаните с него рискове.

 

Според службата за проучванияна Парламента, тази промяна на вида оръжие е сериозен проблем в голям брой държави членки на ЕС. Съществува правна вратичка за подхода към тези оръжия, която евродепутатите искат да затворят с тази поправка.    

 

Необратимо деактивиране

Европейски стандарти, които гарантират, че деактивирането на всички огнестрелни оръжия е необратимо, бяха въведени през ноември миналата година, но многото технически въпроси ги правят трудни за прилагане. Тези технически въпроси са изяснени в текста на комисията. 

 

В отговор на опасенията на ловците

Предложението на Европейската комисия щеше да добави много от огнестрелните оръжия, използвани законно от ловци и лица, занимаващи се със спортна стрелба, към „категория А“ в списъка за забранени за гражданска употреба огнестрелни оръжия. Текстът, изготвен от парламентарната комисия по вътрешния пазар, ограничава „категория А“ до огнестрелни оръжия с определени характеристики, като например полуавтоматични огнестрелни оръжия, способни да изстрелват повече от 21 пълнителя без презареждане, ако презареждащото устройство с капацитет над 20 патрона е част от огнестрелното оръжие или е поставено в него, както и определени сгъваеми или телескопични огнестрелни оръжия.   

„Лицата, занимаващи се със спортна стрелба, са разтревожени от проекта на Европейската комисия. Затова текстът на Парламента предлага държавите членки да могат да правят изключения за стрелци, ако те са членове на признат клуб за стрелба и участват в състезания“, поясни г-жа Форд.   

Огнестрелни оръжия, които обикновено се използват за контрол на вредители, като например пушки .22 калибър, не са засегнати (те ще бъдат включени в „категория Б“ - огнестрелни оръжия, които подлежат на разрешение).

Предложените от евродепутатите изменения включват и изключения за военни лица, музеи и колекционери, но при строги уловия. 

Национални системи за наблюдение, проследяване и споделяне на информация

„Система за наблюдение“, която трябва да бъде установена на национално ниво за издаване или подновяване на разрешителни, както и нови разпоредби за онлайн/дистанционни продажби също бяха одобрени от евродепутатите. Максималният петгодишен срок на сертификатите за огнестрелни оръжия няма да засегне държавите с „продължителна“ система за наблюдение, се казва в текста, одобрен от парламентарната комисия.   

Цялата информация, необходима за проследяване и идентифициране на огнестрелното оръжие, ще трябва да бъде записвана за неопределен срок от време и достъпна за всички упълномощени органи. Евродепутатите също така въведоха правила, които задължават да има по-ефикасен обмен на информация между държавите членки.

Следващи стъпки

Законодателната резолюция беше одобрена в парламентарната комисия с 27 гласа „за“, 10 „против“ и един „въздържал се“. Мандат за евродепутатите да започнат преговори със Съвета на министрите на ЕС ще бъде гласуван след лятната ваканция. След това преговарящият екип на Парламента, воден от г-жа Форд, ще започне дискусии със словашкото председателство на Съвета.

 

предишнаследващаНагоре

Този сайт използва „бисквитки“. За повече информация относно употребата, включително и относно Вашите лични данни, прочетете Политика за прозрачност при обработване на лични данни.
X