+
+359 2 932 09 54; +359 2 932 09 34; +3592 932 09 31
Главно меню Център за външноикономическо сътрудничество
Начало / Новини / ЕК стартира обществена консултация за колетни прат...

Новини

ЕК стартира обществена консултация за колетни пратки

Целева група (и)

В консултациите могат да участват всички граждани и организации. С особен интерес се очакват мненията на физически лица, фирми, в т.ч. МСП, публични власти и асоциации с интереси в сферата на трансграничната доставка на колети в Европа.

 

Цел на консултациите

Доставките са идентифицирани като един от основните приоритети за развитието на единен цифров пазар в ЕС. Целта на обществените консултации е да се проучат мненията на всички заинтересовани страни по основните въпроси и потенциалните области за подобряване на услугите, свързани с трансграничната доставка на колети и пакети в рамките на ЕС.

 

Доставките, свързани с е-търговията, продължават да бъдат двигател на развитието на европейския пазар на колетни услуги. В същото време, клиентите и електронните магазини имат все по-високи очаквания към доставните услуги при онлайн покупките. Въпреки това, липсата на различни екстри във връзка с доставните услуги и високите цени представляват бариери пред клиентите и електронните магазини, които затрудняват развитието на електронната и най-вече на трансграничната е-търговия. Тези бариери са вече идентифицирани от Европейската комисия в ЗЕЛЕНА КНИГА Интегриран пазар за доставки на колетни пратки в услуга на развитието на електронната търговия в ЕС и в Пътната карта за завършване на единния пазар за доставка на колетни пратки. В тези документи Комисията идентифицира следните предизвикателства, изискващи мерки: липса на прозрачност на информация, високи разходи за транспортни услуги за малък обем пратки, липса на удобни услуги за крайните клиенти, липса на оперативна съвместимост между различните оператори, участници в трансграничните доставки.

 

Обхватът на консултациите включва пакети (пощенски пакети с тегло до 2кг , които се събират в пощенската кутия) и колети (пощенски пакети под 20Kg) за доставка в Европа. За целите на консултациите под Европа ще се разбира ЕС и страните от ЕИП в ЕАСТ (*). В допълнение, под доставки ще се разбира превози по онлайн покупки от търговци до краен клиент (физическо лице), но не и доставки до други фирми.

 

Във въпросника под термина «трансгранична доставка» се разбира доставка на колети, пакети и експресни колети между европейски страни, освен в случаите, когато в самия въпрос изрично не е упоменато друго.

 

Във връзка с наличието на потенциално деликатна информация, отговорите на някои въпроси ще бъдат третирани конфиденциално (където е упоменато). В допълнение, всеки респондент може да поиска неговото мнение да не се публикува.

Краен срок: 29 юли 2015 г.

 

предишнаследващаНагоре

Този сайт използва „бисквитки“. За повече информация относно употребата, включително и относно Вашите лични данни, прочетете Политика за прозрачност при обработване на лични данни.
X