+
+359 2 932 09 54; +359 2 932 09 34; +3592 932 09 31
Главно меню Център за външноикономическо сътрудничество
Начало / Новини / ЕК ще финансира научни изследвания и иновации „Хор...

Новини

ЕК ще финансира научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ в рамките на приоритетите на Европейския зелен пакт

Европейската комисия (ЕК) предстои да обяви покана за представяне на проектни предложения по Рамковата програма на Европейския съюз (ЕС) за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, свързана изцяло с приоритетите на Европейския зелен пакт. 

Този конкурс отговаря на необходимите амбиции на Комисията за взимането на спешни мерки по отношение на климата и цели да гарантира устойчивото, съгласувано, приобщаващо и справедливо възстановяване от COVID-19 за всички държави членки. EK планира да публикува през м. септември т.г. поканата за представяне на проектни предложения с бюджет на обща стойност от близо 1 млрд. евро. 

Конкурсът, свързан с приоритетите на Европейския зелен пакт, ще бъде структуриран в 11 области:

  • осем тематични области, които отразяват приоритетите на Европейския зелен пакт. Във всяка област една или повече теми ще бъдат свързани с предизвикателствата, очертани в Европейския зелен пакт. Темите ще бъдат насочени към конкретни технологични и обществени иновации с голямо икономическо и обществено въздействие, които могат да допринесат сравнително бързо за постигане на устойчив преход:
  1. Повишаване на амбициите по отношение на климата: междусекторни предизвикателства;
  2. Чиста, достъпна и сигурна енергия; 
  3. Индустрия за чиста и кръгова икономика; 
  4. Енергийно и ресурсно ефективни сгради;
  5. Устойчива и интелигентна мобилност;
  6. Oт стопанството до трапезата;
  7. Екосистеми и биоразнообразие;
  8. Нулево замърсяване, околна среда без токсини.
  • три хоризонтални области, които обхващат осемте тематични области и предлагат по-дългосрочна перспектива за постигане на трансформациите, заложени в Европейския зелен пакт:

9. Укрепване на знанието в подкрепа на Европейския зелен пакт; 

10. Овластяване на гражданите за преминаване към климатично неутрална, устойчива Европа;

11. Международно сътрудничество.

           Поканата ще подкрепи:

-      пилотни приложения, демонстрационни проекти и иновативни продукти;

-      иновации за по-добро управление на зеления и цифровия преход;

-      иновации в цялата социална верига и веригата за производство.

           Повече информация за предстоящия конкурс можете да получите на сайта на Европейската комисия: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call_en.

 

предишнаследващаНагоре

Този сайт използва „бисквитки“. За повече информация относно употребата, включително и относно Вашите лични данни, прочетете Политика за прозрачност при обработване на лични данни.
X