+
+359 2 932 09 54; +359 2 932 09 34; +3592 932 09 31
Главно меню Център за външноикономическо сътрудничество
Начало / Новини / България и Турция получават 25 млн. евро от ЕС за ...

Новини

България и Турция получават 25 млн. евро от ЕС за сътрудничество в опазване на околната среда и устойчив туризъм

Защита на околната среда, запазване на природните и културните ценности и развитие на устойчив туризъм са основните приоритети на новата програма за трансгранично сътрудничество между България и Турция.

 

Тя беше одобрена от Европейската комисия в четвъртък, 23 юли 2015 г. Финансиране е предвидено и за мерки, насочени към подобряване на научните изследвания и конкурентоспособността в граничните региони, за да не бъдат напускани от младите и образовани хора.

 

"Близо 50-те милиона лева от Европейския съюз ще подобрят сътрудничеството с нашите съседи в сферата на устойчивия туризъм, опазването на околната среда и културата. Особено е важно да работим заедно, за да пазим природните си богатства и да успяваме да действаме бързо в случай на природни бедствия. За България това е нова възможност за инвестиции и създаване на работни места в пограничните райони на страната.", каза Кристалина Георгиева, заместник-председател на Европейската комисия с ресор бюджет и човешки ресурси.

 

Корина Крецу, европейски комисар по регионалната политика, заяви: "Програма ще подпомогне хората, които живеят в граничните райони на България и Турция. Нашите трансгранични програми показват най-добре как Европейският съюз обединява различни общности за намиране на общи решения на общите проблеми. Благодарение на тази програма сътрудничеството може да донесе много предимства на хора в граничните области – като нови работни места, изследвания и иновации, туризъм."

 

Трансграничната програма България – Турция покрива 3 гранични региона в България и 2 турски провинции. Тя е на стойност почти 30 милиона евро, като над 25 милиона евро се осигуряват от ЕС чрез Инструмента за предприсъединителна помощ.

 

Сред очакваните резултати са:

  • Превенция и ограничаване на последствията от природните бедствия и катастрофи, свързани с човешката дейност, в граничните райони чрез повишаване на капацитета и подготовката за ранно предупреждение и бърза реакция; почистване и презалесяване на речните брегове; създаване на трансгранични планове за териториално управление; повишаване на информираността и подготовката на населението.
  • Подобряване на капацитета за опазване на околната среда, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси чрез трансграничен обмен на знания и добри практики, пилотни инвестиции в зелена инфраструктура и обучения на целеви групи от населението.
  • Подкрепа за правилното управление на териториите в граничните райони, особено по отношение на морското пространство.

 

Контекст:

Петте региона включени в трансграничната програма България – Турция са:

  • България: област Бургас, област Ямбол, област Хасково
  • Турция: провинция Одрин, провинция Лозенград

Програма се концентрира върху следните два приоритета:

  1. Околна среда
  2. Устойчив туризъм

 

Програмата се управлява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България

За повече информация:

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Програми по Инструмента за предприсъединителна помощ

https://www.facebook.com/EUinmyregion

 

предишнаследващаНагоре

Този сайт използва „бисквитки“. За повече информация относно употребата, включително и относно Вашите лични данни, прочетете Политика за прозрачност при обработване на лични данни.
X