+
+359 2 932 09 54; +359 2 932 09 34
Главно меню
Начало / Услуги - Координатор проекти - включва всички дейности по управлението и отчитането на европейски проекти

Услуги

Координатор проекти - включва всички дейности по управлението и отчитането на европейски проекти

 Обхватът на услугата включва всички дейности по управлението и отчитането на европроекти:

  • разработването и прилагането на коригиращи планове, когато това е необходимо;
  • изпълнение на планираните дейности в срок;
  • координиране и контролиране изпълнението на дейности, възложени на подизпълнители;
  • организиране на събития и пресконференции, които осигуряват публичност на проекта;
  • подготовка на тръжни процедури;
  • обработка и съхранение на отчетна документация;
  • анализ и съхранение на информация за действителните разходи, продължителност и резултати;
  • приключване на проекта и оценка на успеха.
  • координация и реализация на планираните дейностите;
  • установяване на отклонения в разходите, конфигурацията и графика.

 


© 2015 Център за външноикономическо сътрудничество