+
+359 2 932 09 54; +359 2 932 09 34
Главно меню Център за външноикономическо сътрудничество
Начало / Инициативи / Намиране на нови чуждестранни партньори и сключван...

Инициативи

Намиране на нови чуждестранни партньори и сключване на договори за износ с тях

Намиране на нови чуждестранни партньори и сключване на договори за износ с тях

Българската стопанска камара ще подпомогне фирми със следния пакет услуги:

 • Експерт на БСК посещава българската фирма за запознаване с дейността и потребностите й, както и с експортно ориентираните стоки или услуги.
 • БСК изготвя оценка за експортната готовност на фирмата и продуктите й.
 • Съставя се съвместен екип по реализация на проекта, дефинират се конкретни стоки или услуги и целеви пазари.
 • Двама експерти от фирмата участват в специализиран тренинг по интернационализация на дейността, който ще се проведе в БСК.
 • Сформираният екип прави задълбочено проучване на обема на целевия пазар за дефинираните продукти, пазарния достъп и функциониране на веригата на доставки. Екипът идентифицира потенциални купувачи и осъществява първоначална комуникация с тях. След установяване на взаимен интерес, комуникацията се осъществява директно между фирмите, като БСК се осведомява само за общия ход на преговорите.
 • БСК консултира българската фирма при изготвянето на външнотърговския договор.

Българската фирма участва в тематичните международни срещи, организирани от БСК в по време на специализирани изложби.

Съвместният екип работи в тясна координация с цел постигане на поне един договор за износ на българската фирма. Очаква се този екип да работи около 200 часа за постигане на целта.

БСК може да препоръча на фирмата участие в специализирани панаири и предварително организирани междуфирмени срещи, както и участие в международни консорциуми за работа по програми на Европейската комисия. При изявен интерес към работа по европейски програми БСК може да съдейства, което е извън обхвата на този пакет услуги.

Ще се подберат фирми, които:

 • Имат относително стабилно финансово състояние, приходи от продажби за последен финансов период над 1 млн. лв. и персонал поне 20 души.
 • Имат ясна структура, над 75% българска собственост, прозрачно функциониране и добра репутация.
 • Собствениците и висшето ръководство имат визия за развитие, споделят концепцията за интернационализация на дейността и желаят да изнасят нови стоки или услуги.
 • Собствениците и висшето ръководство приемат идеята на предложения проект и са съгласни положителните резултати да станат публични.
 • Могат да заделят поне двама души за екип по реализация на проекта, които познават продуктите, имат поне основни познания по външноикономическа дейност, имат съвременни комуникационни умения, владеят свободно английски език и имат добри познания по MS Office. Екипът по реализация на проекта трябва да предаде натрупания опит на поне още двама служители на фирмата.

Пакетът услуги е безплатен за МСП. Цената за големи фирми е 2000 лв. без ДДС. Правни услуги, услуги по права на индустриална собственост, финансиране на дейността, други специализирани услуги извън пакета могат да бъдат предоставени, но е вероятно да се заплащат (по преференциални цени).

 • Заявление за интерес към включване в услугата, подписано от главен оперативен ръководител. Моля посочете ЕИК на фирмата и лице за последваща комуникация.
 • Кратка презентация на фирмата и на продуктите на английски език.
 • Фирмите, с които БСК ще работи, ще бъдат посетени, за да се проведе среща с главен оперативен ръководител и отговорник по проекта от страна на фирмата.

 

Лице за контакт:

Веселин Илиев

Главен директор Международно икономическо сътрудничество

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес

Тел: 02 932 09 54

E-mail: ierc@bia-bg.com/ Web: www.ierc.bia-bg.com 

 


Този сайт използва „бисквитки“. За повече информация относно употребата, включително и относно Вашите лични данни, прочетете Политика за прозрачност при обработване на лични данни.
X