+
+359 2 932 09 54; +359 2 932 09 34
Главно меню Център за външноикономическо сътрудничество
Начало / Инициативи / Българска стопанска камара в сътрудничество с Фрау...

Инициативи

Българска стопанска камара в сътрудничество с Фраунхофер – Център за интернационален мениджмънт и базирана на знанието икономика, Германия, предлагат съдействие на български иновативни предприятия.

Българска стопанска камара в сътрудничество с Фраунхофер – Център за интернационален мениджмънт и базирана на знанието икономика, Германия, предлагат съдействие на български иновативни предприятия.

Българска стопанска камара в сътрудничество с Фраунхофер – Център за интернационален мениджмънт и базирана на знанието икономика, Германия имат удоволствието да представят набор от услуги за подпомагане на иновативни български предприятия. Акцент се поставя върху следните области:

  • трансфер на знания и технологии
  • развитие на предприятията в условията на международна конкуренция
  • управление на устойчивото развитие и икономика
  • инфраструктурата

Предприятия, институции, държавно и регионално управление ще имат възможността да се възползват от анализи на потенциала, концепцията, финансирането и осъществяването на международни проекти, както и от действията за създаване на мрежи от контакти. Предлагат се възможности за анализ и оптимизация на бизнес-модели, интернационализация, мениджмънт на иновации и технологии, финансиране на иновации, разработване на стратегии, базирана на знанието икономика, маркетинг на научно-изследователска дейност и т. н.

Повече информация за Фраунхофер – Център за интернационален мениджмънт, неговата дейност и набор от предлагани услуги ще намерите в прикачения файл. 

 

Institutsporträt_Fraunhofer-Zentrum_Leipzig_Bulgarisch

Този сайт използва „бисквитки“. За повече информация относно употребата, включително и относно Вашите лични данни, прочетете Политика за прозрачност при обработване на лични данни.
X