+
+359 2 932 09 54; +359 2 932 09 34; +3592 932 09 31
Главно меню Център за външноикономическо сътрудничество
Начало / Инициативи

Инициативи

Българска стопанска камара в сътрудничество с Фраунхофер – Център за интернационален мениджмънт и базирана на знанието икономика, Германия, предлагат съдействие на български иновативни предприятия.

Българска стопанска камара в сътрудничество с Фраунхофер – Център за интернационален мениджмънт и базирана на знанието икономика, Германия, предлагат съдействие на български иновативни предприятия.

Предприятия, институции, държавно и регионално управление ще имат възможността да се възползват от анализи на потенциала, концепцията, финансирането и осъществяването на международни проекти, както и от действията за създаване на мрежи от контакти. Предла

БСК предлага съдействие на иновативни фирми

БСК предлага съдействие на иновативни фирми

Българската стопанска камара ще подпомогне иновативни фирми със следния пакет услуги: Анализ на състоянието на фирмата с помощта на IMP3rove , в това число, но не само: външна среда; ръководство и стратегии; организация и условия за успех; иновационни про

Намиране на нови чуждестранни партньори и сключване на договори за износ с тях

Намиране на нови чуждестранни партньори и сключване на договори за износ с тях

Българската стопанска камара ще подпомогне фирми със следния пакет услуги: експерт на БСК посещава българската фирма за запознаване с дейността и потребностите й, както и с експортно ориентираните стоки или услуги; БСК изготвя оценка за експортната готовн


Този сайт използва „бисквитки“. За повече информация относно употребата, включително и относно Вашите лични данни, прочетете Политика за прозрачност при обработване на лични данни.
X