+
+359 2 932 09 54; +359 2 932 09 34
Главно меню Център за външноикономическо сътрудничество
Начало / Полезно - Информация по страни / Швейцария...

Информация по страни

Швейцария

Представителство: СТИВ- Берн
Анета Груйчева СТИВ- Берн a.grouytcheva@mi.government.bg

Приложено ще намерите информация от СТИВ- Берн относно намаляване на ставката на ДДС, считано от 01.01.2018г.

 Милена Стоева +3592 932 09 34 ierc3@bia-bg.com