+
+359 2 932 09 54; +359 2 932 09 34
Главно меню Център за външноикономическо сътрудничество
Начало / Полезно - Информация по страни / Канада...

Информация по страни

Канада

Канада

Представителство: СТИВ - Канада
Десислава Драгнева СТИВ - Канада d.dragneva@mi.government.bg

За сведение на експортно ориентираните български производители прилагамe обща практическа информация, свързана с процедурите по митническото оформяне на стоки за износ към Канада от страна на страни – членки на ЕС по реда и при условията на Всеобхватното икономическото и търговско споразумение между ЕС и Канада (CETA). Информацията е разпространена от Делегацията на ЕС в Канада сред търговските представители на държавите - членки. За да се възползват от намалените тарифи и преференциалното третиране съгласно Споразумението след влизането му в сила, европейските износители следва:

1. Да кандидатстват за номер на регистриран износител (REX number) посредством попълване на форма – Заявление за регистриран износител. Заявлението (APPLICATION TO BECOME A REGISTERED EXPORTER) ще откриете в приложенията, а също и он-лайн на сайта на Европейската Комисия:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/canada_application_to_become_registered_exporter.pdf

Формата включва обща информация от търговския регистър за съответния износител и описание на стоките, предмет на износа;

2. Да изпратят попълнената форма до националната митница (приложена листа с контакти на митническите власти по азбучен ред на държавите – членки)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/customs_ms_contact_points_art3_tda_en.pdf

(Възможна е он-лайн регистрация)

3. Да попълнят Декларацията за произход на стоките, което включва посочване на вече получения номер на регистриран износител.

http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/canada_text_origin_declaration.pdf

4. На базата на Декларацията за произход, стоките, предмет на износа ще се ползват с преференциалния режим по реда на Споразумението.

 

 

Допълнителна информация може да бъде получена на уеб-сайта на Европейската Комисия: http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/international-affairs/international-customs-cooperation-mutual-administrative-assistance-agreements/canada_en

 

 

biznes_kompas_Canada Търговско-икономически отношения между България и Канада Винопроизводство и търговия на вина 2016112 Информация от МИ относно очаквани ползи от СЕТА за Канада, от една страна, и ЕС, от друга Canada_application to become registered exporter customs_ms_contact_points Canada_text_origin_declaration Пояснителна информация в улеснение на експортно- ориентираните български търговци относно процедури, прилагани след временното влизане в сила на СЕТА на 21-ви септември
ЕС-Канада: Как европейските фирми да спечелят от СЕТА?

Този сайт използва „бисквитки“. За повече информация относно употребата, включително и относно Вашите лични данни, прочетете Политика за прозрачност при обработване на лични данни.
X