+
+359 2 932 09 54; +359 2 932 09 34
Главно меню Център за външноикономическо сътрудничество
Бизнес среща още за събитието
Подкрепа за иновационни технологии в Европа още за събитието
Среща за установяване на бизнес контакти - Братислава, 13 Ноември 2018 още за събитието
Китайски инвестиционен форум 2018, Прага, 15-17 октомври 2018 г. още за събитието
Международна конференция и B2B изложение „Дигиталните иноватори в здравната екосистема“, 05-06 октомври 2018 г., гр. Варна. още за събитието

Обяви


Актуални предложения за търсене на партньори за проектно коопериране от 10 септември 2018 г., преведени на български език

В прикачения файл може да видите актуалните предложения за търсене на партньори за проектно коопериране, преведени на български език, от 10.09.2018 г. в мрежата "Enterprise Europe Network"

Актуални предложения за търсене на партньори за проектно коопериране от 20 август 2018 г., преведени на български език

В прикачения файл може да видите актуалните предложения за търсене на партньори за проектно коопериране, преведени на български език, от 20.08.2018 г. в мрежата "Enterprise Europe Network".

Актуални предложения за търсене на партньори за проектно коопериране от 3 септември 2018 г., преведени на български език

В прикачения файл може да видите актуалните предложения за търсене на партньори за проектно коопериране, преведени на български език, от 3.09.2018 г. в мрежата "Enterprise Europe Network"

Актуални предложения за търсене на партньори за проектно коопериране от 13 август 2018 г., преведени на български език

В прикачения файл може да видите актуалните предложения за търсене на партньори за проектно коопериране, преведени на български език, от 13.08.2018 г. в мрежата "Enterprise Europe Network".

Всички обяви

Новини


Информационен ден по Рамкова програма "Хоризонт 2020" - 25.09.2018 г., “София Тех Парк”

Информационен ден по Рамкова програма

ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В НАПРАВЛЕНИЯ „БЪДЕЩИ И НАВЛИЗАЩИ ТЕХНОЛОГИИ“ И „РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ВЪРХОВИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ И РАЗШИРЯВАНЕ НА УЧАСТИЕТО“ НА РАМКОВА ПРОГРАМА „ХОРИЗОНТ 2020“

Каспийски европейски клуб организира VII международен Каспийски енергиен форум на 20 септември 2018г. в Баку

Каспийски европейски клуб организира VII международен Каспийски енергиен форум на 20 септември 2018г. в Баку

Каспийски европейски клуб при подкрепа на правителството на Република Азербайджан организира VII международен Каспийски енергиен форум на 20септември 2018г. в Баку.

Още новини

Проекти и програми


Enterprise Europe Network (EEN)

Enterprise Europe Network (EEN) е ключов инструмент в стратегията на ЕС за насърчаване икономическия...

Enterprise Europe Network (EEN) Enterprise Europe Network (EEN)

EMPOWA: Насърчаване на участието на жени предприемачи по програма Хоризонт 2020 и по-специално по Инструмент за МСП

БСК стартира проект за насърчаваме участието на жени предприемачи с иновативни идеи по програма Хори...

EMPOWA: Насърчаване на участието на жени предприемачи по програма Хоризонт 2020 и по-специално по Инструмент за МСП EMPOWA: Насърчаване на участието на жени предприемачи по програма Хоризонт 2020 и по-специално по Инструмент за МСП

Steps2Scale

Българска стопанска камара е координатор на проект по Програма „Еразъм +“, чиято цел е създаване на ...

Steps2Scale Steps2Scale

ACCESS4SMES - укрепване на капацитета за оказване на подкрепа към МСП при кандидатстване и работа по Хоризонт 2020

Целта на проекта е укрепване на капацитета за оказване на подкрепа към МСП при кандидатстване и рабо...

ACCESS4SMES - укрепване на капацитета за оказване на подкрепа към МСП при кандидатстване и работа по Хоризонт 2020 ACCESS4SMES - укрепване на капацитета за оказване на подкрепа към МСП при кандидатстване и работа по Хоризонт 2020
Още проекти

Успешни истории


Всички истории