+
+359 2 932 09 54; +359 2 932 09 34
Главно меню Център за външноикономическо сътрудничество
Двустранни бизнес срещи по време на gamesmatch@gamescom 2018 в Кьолн още за събитието
Двустранни бизнес срещи по време на Marketplace Austria Food 2018 още за събитието
Двустранни международни бизнес срещи по време на RuhrSummit 2018, (11-12 октомври,  Бохум, Германия) още за събитието
IFIB 2018: Конференция и международни срещи по време на интернационалния форум по биотехнологии и биоикономика в Торино, Италия още за събитието

Обяви


Актуални предложения за търсене на партньори за проектно коопериране от 16 юли 2018 г., преведени на български език

В прикачения файл може да видите актуалните предложения за търсене на партньори за проектно коопериране, преведени на български език, от 16.07.2018 г. в мрежата "Enterprise Europe Network"

Актуални предложения за търсене на партньори за проектно коопериране от 9 юли 2018 г., преведени на български език

В прикачения файл може да видите актуалните предложения за търсене на партньори за проектно коопериране, преведени на български език, от 09.07.2018 г. в мрежата "Enterprise Europe Network"

Актуални предложения за търсене на партньори за проектно коопериране от 2 юли 2018 г., преведени на български език

В прикачения файл може да видите актуалните предложения за търсене на партньори за проектно коопериране, преведени на български език, от 02.07.2018 г. в мрежата "Enterprise Europe Network"

Актуални предложения за търсене на партньори за проектно коопериране от 18 юни 2018 г., преведени на български език

В прикачения файл може да видите актуалните предложения за търсене на партньори за проектно коопериране, преведени на български език, от 11.06.2018 г. в мрежата "Enterprise Europe Network".

Всички обяви

Новини


Искате ли да спечелите с икономика на споделянето?

Искате ли да спечелите с икономика на споделянето?

Финансираният от ЕС проект SharON ще идентифицира МСП, ориентирани към иновациите и технологиите, които работят или желаят да работят в рамките на икономика на споделянето. Целта на SharON е да открие потенциала и нуждите на собствениците на платформи и..

Eжегодна среща със служителите на Службите по търговско-икономически въпроси зад граница (СТИВ)

Eжегодна среща със служителите на Службите по търговско-икономически въпроси зад граница (СТИВ)

БСК кани заинтересованите фирми и браншови асоциации да заявят участие за ежегодната среща със служителите на Службите по търговско-икономически въпроси зад граница (СТИВ) , която ще се проведе на 25-ти юли 2018 г. в София Тех Парк...

Citeo Circular Challenge

Citeo Circular Challenge

Citeo Circular Challenge е схема за откриване на иновации, основно в секторите хартия и опаковки. Основната цел е да се идентифицират и подкрепят проекти, способни да доведат до решения на днешните социално-екологични проблеми, както и да се ускори...

Отлична възможност за обмен на знания и идеи за развитие на бизнеса по програма Еразъм за млади предприемачи

Отлична възможност за обмен на знания и идеи за развитие на бизнеса по програма Еразъм за млади предприемачи

Еразъм за млади предприемачи е европейска програма, която дава чудесна възможност на предприемачи, наскоро стартирали или планиращи да стартират своя бизнес, да обменят знания и идеи със собственици и мениджъри на успешни компании от други страни

Още новини

Проекти и програми


Enterprise Europe Network (EEN)

Enterprise Europe Network (EEN) е ключов инструмент в стратегията на ЕС за насърчаване икономическия...

Enterprise Europe Network (EEN) Enterprise Europe Network (EEN)

EMPOWA: Насърчаване на участието на жени предприемачи по програма Хоризонт 2020 и по-специално по Инструмент за МСП

БСК стартира проект за насърчаваме участието на жени предприемачи с иновативни идеи по програма Хори...

EMPOWA: Насърчаване на участието на жени предприемачи по програма Хоризонт 2020 и по-специално по Инструмент за МСП EMPOWA: Насърчаване на участието на жени предприемачи по програма Хоризонт 2020 и по-специално по Инструмент за МСП

ACCESS4SMES - укрепване на капацитета за оказване на подкрепа към МСП при кандидатстване и работа по Хоризонт 2020

Целта на проекта е укрепване на капацитета за оказване на подкрепа към МСП при кандидатстване и рабо...

ACCESS4SMES - укрепване на капацитета за оказване на подкрепа към МСП при кандидатстване и работа по Хоризонт 2020 ACCESS4SMES - укрепване на капацитета за оказване на подкрепа към МСП при кандидатстване и работа по Хоризонт 2020

Steps2Scale

Българска стопанска камара е координатор на проект по Програма „Еразъм +“, чиято цел е създаване на ...

Steps2Scale Steps2Scale
Още проекти

Успешни истории


Всички истории