+
+359 2 932 09 54; +359 2 932 09 34
Главно меню
Начало / Услуги - Организиране на делови събития и специализирани обучения

Услуги

Организиране на делови събития и специализирани обучения

•Организиране на делови посещения, фирмени презентации, семинари, обучения и форуми.
•Инвестиционно консултиране, подпомагане и насочване при сливания и придобивания.
•Организиране на кооперационни борси за технологичен трансфер и ноу-хау между иновативни предприятия.

 


© 2015 Център за външноикономическо сътрудничество