Оферти

Начало / Оферти / Търсене на партньори за проекти

Италианска компания търси партньори за участие по проект по програма Erasmus+, стратегическо партньорство в областта на системи за пречистване на отпадъчни води.

24.03.2017г.

Италианската компания подготвя проект за обмен на добри практики в областта на пречистването на отпадъчни води. Фирмата търси партньори, които имат знания и ноу-хау от пилотни проекти, вече тествани и в други страни от ЕС, относно системите за пречистване

Актуални предложения за търсене на партньори за проектно коопериране от 06.03.2017 г., преведени на български език

06.03.2017г.

В прикачения файл може да видите актуалните предложени 06.03.2017 г., в мрежата "Enterprise Europe Network".

Актуални предложения за търсене на партньори за проектно коопериране от 13.02.2017 г., преведени на български език

13.02.2017г.

В прикачения файл може да видите актуалните предложения за търсене на партньори за проектно коопериране, преведени на български език, от 13.02.2017 г., в мрежата "Enterprise Europe Network".

Актуални предложения за търсене на партньори за проектно коопериране от 30.01.2017 г., преведени на български език

31.01.2017г.

В прикачения файл може да видите актуалните предложения за търсене на партньори за проектно коопериране, преведени на български език, от 30.01.2017 г., в мрежата "Enterprise Europe Network".

Актуални предложения за търсене на партньори за проектно коопериране от 20.03.2017 г., преведени на български език

20.03.2017г.

В прикачения файл може да видите актуалните предложения за търсене на партньори за проектно коопериране, преведени на български език, от 20.03.2017 г., в мрежата "Enterprise Europe Network".

Актуални предложения за търсене на партньори за проектно коопериране от 27.02.2017 г., преведени на български език

27.02.2017г.

В прикачения файл може да видите актуалните предложения за търсене на партньори за проектно коопериране, преведени на български език, от 27.02.2017 г., в мрежата "Enterprise Europe Network".

Актуални предложения за търсене на партньори за проектно коопериране от 06.02.2017 г., преведени на български език

06.02.2017г.

В прикачения файл може да видите актуалните предложения за търсене на партньори за проектно коопериране, преведени на български език, от 06.02.2017 г., в мрежата "Enterprise Europe Network".

Актуални предложения за търсене на партньори за проектно коопериране от 23.01.2017г., преведени на български език

23.01.2017г.

В прикачения файл може да видите актуалните предложения за търсене на партньори за проектно коопериране, преведени на български език, от 23.01.2017 г., в мрежата "Enterprise Europe Network".