Оферти

Начало / Оферти / Технологичен трансфер EEN

Актуални предложения за технологичен трансфер април 2020

05.05.2020г.

Актуални предложения за технологичен трансфер на мрежата Enterprise Europe Network, публикувани през месец април 2020

Актуални предложения за технологичен трансфер февруари 2020

04.03.2020г.

Актуални предложения за технологичен трансфер на мрежата Enterprise Europe Network, публикувани през месец февруари 2020

Актуални предложения за технологичен трансфер декември 2019

08.01.2020г.

Актуални предложения за технологичен трансфер на мрежата Enterprise Europe Network, публикувани през месец декември 2019

Актуални предложения за технологичен трансфер октомври 2019

01.11.2019г.

Актуални предложения за технологичен трансфер на мрежата Enterprise Europe Network, публикувани през месец октомври 2019

Актуални предложения за технологичен трансфер март 2020

06.04.2020г.

Актуални предложения за технологичен трансфер на мрежата Enterprise Europe Network, публикувани през месец март 2020

Актуални предложения за технологичен трансфер януари 2020

03.02.2020г.

Актуални предложения за технологичен трансфер на мрежата Enterprise Europe Network, публикувани през месец януари 2020

Актуални предложения за технологичен трансфер ноември 2019

03.12.2019г.

Актуални предложения за технологичен трансфер на мрежата Enterprise Europe Network, публикувани през месец ноември 2019