Оферти

Начало / Оферти / Технологичен трансфер EEN

Актуални предложения за технологичен трансфер 201901

04.02.2019г.

Актуални предложения за технологичен трансфер 201901

Актуални предложения за технологичен трансфер 201811

29.11.2018г.

Технологични оферти и заявки от мрежата Enterprise Europe Network

Актуални предложения за технологичен трансфер 201812

07.01.2019г.

Актуални предложения за технологичен трансфер на мрежата Enterprise Europe Network, публикувани през месец декември 2018