Проекти и програми

Начало / Проекти и програми

ACCESS4SMES - укрепване на капацитета за оказване на подкрепа към МСП при кандидатстване и работа по Хоризонт 2020

ACCESS4SMES - укрепване на капацитета за оказване на подкрепа към МСП при кандидатстване и работа по Хоризонт 2020

Целта на проекта е укрепване на капацитета за оказване на подкрепа към МСП при кандидатстване и рабо

EuroQuity - платформа за връзка между фирми с проекти и потенциални инвеститори

EuroQuity - платформа за връзка между фирми с проекти и потенциални инвеститори

EuroQuity е платформа за връзка между фирми с проекти и потенциални инвеститори. Създадена е от Фран

COSME Конкурентоспособност на предприятията (2014-2020)

COSME Конкурентоспособност на предприятията (2014-2020)

COSME е програмата на ЕС за конкурентоспособност на малките и средните предприятия (МСП), стартираща

Enterprise Europe Network (EEN)

Enterprise Europe Network (EEN)

Enterprise Europe Network (EEN) е ключов инструмент в стратегията на ЕС за насърчаване икономическия

Horizon2020

Horizon2020

„Хоризонт 2020“, осмата рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации, ще

SME Instrument

SME Instrument

Предназначен за високо иновативни МСП с доказуем потенциал за растеж и интернационализация. Инструме

Еразъм+ Новата програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта

Еразъм+ Новата програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта

Програма „Еразъм+“ има за цел подобряване на уменията и пригодността за заетост, както и модернизира