Представяне

Начало / За нас - Представяне

Представяне

Център „Външноикономическо сътрудничество” реализира външноикономическите приоритетите на Българската стопанска камара и подпомага фирми и организации в тяхната международна дейност. Експертите на центъра координират работата си с представителите на БСК зад граница и подпомагат сътрудничеството с българските задгранични дипломатически представителства, както и с чуждестранните посолства и търговски служби у нас. Участват в работата на съответните звена в BUSINESSEUROPE и Международен търговски център – Женева, както и в: Хоризонт 2020 – Национално контактно лице „Достъп до рисково финансиране“, Работна група „Интернационализация” към Изпълнителна агенция „Конкурентоспособност и иновации” Брюксел, Enterprise Europe Network – най-голямата информационно-консултантска мрежа в подкрепа на малки и средни предприятия в света.

Центърът разполага с актуални външноикономически бази данни, световна външнотърговска статистика, предлага пазарни анализи в помощ на управленски решения. Интернет страницата е най-богата безплатна външнотърговска библиотека в България.

Центърът дава становища по документи относно външноикономическата дейност на национално и европейско ниво, преговори в рамките на СТО и др. Постоянно участва с европейски консорциуми по проекти с разнообразна тематика в подкрепа на бизнеса.

Център „Външноикономическо сътрудничество”може да Ви е полезен за:

Центърът изготвя: