Полезни връзки

Начало / Полезно - Полезни връзки

Хармонизирана кодова система

Как да използваме хармонизираната система от кодове като маркетингов инструмент


Европейски програми

Програмата „Еразъм за млади предприемачи”


Справочници

Регламенти за безопасност при използване на химикали в бизнеса
Справочник за начинаещи относно финансирането от ЕС


Възможности за инвестиции и политика за привличане на чуждестранни инвестиции

Стратегия за привличане на чуждестранни инвестиции


Възможности за финансиране на фирми и организации по инструменти, различни от националните

Възможности за финансиране
Актуални корпоративни търгове България. Селектирайте най-подходящите бизнес възможности според сектор, ключови думи, размер и дата на обявление.


Пазарен достъп и информация

Trade and investment barriers report 2015
Достъп до финансиране - информационна брошура
Инструмент за търговска защита - Ръководство за износители от ЕС
All countries or regional information. Guides. Trade Data
Суспендирани мита и квоти за внос от трети страни
Европейски портал за малкия и среден бизнес
Акт за единния пазар – серия от мерки за подпомагане на европейската икономика и създаване на работни места
National Resource for Global Standards – NSSN
Cправочник консултантски и сертификацинни организации в България


Продуктови изследвания

International market intelligence on industries, countries and consumers
Market Research Library


UNCTAD

Export Promotion WTO
Consumer Conscience
Trade Analysis and Information System
Creative Economy Report 2008
United Nations Conference on Trade and Development


European Commission

Стандарти в Китай
Bilateral relations
Cooperation Council for the Arab States of the Gulf


Европейски информационни мрежи

Your Europe - Business Portal
Европа Директно
Европейски комитет за стандартизация в електротехниката (CENELEC) - специализиран сайт за МСП
Европейски комитет за стандартизация (CEN) - специализиран сайт за МСП
Национални агенции по програма " Младежта в действие"
ЕURAXESS - мрежа от центровете за мобилност на учените
EURES - мрежата за Европейски услуги по заетостта и за насърчаване на мобилността
Международната асоциация на операторите на горещи линии INHOPE и мрежата от центрове за безопасен интернет InSafe
ReferNet - общоевропейска мрежа за събиране и разпространение на информация за системите за професионалното обучение и образование в ЕС
Euroguidance - европейските измерения в професионалното ориентиране и кариерното консултиране
Европейска мрежа за насърчаване на сътрудничеството между училищата
Европейска информационна мрежа "Евродеск България"
Европейска мрежа на студентите по програмата "Еразъм"
Европейска мрежа от бюра МЕДИА
Европейска мрежа от потребителски центрове
Европейска мрежа за разрешаване на презгранични проблеми в областта на вътрешния пазар "СОЛВИТ"