Оферти

Начало / Оферти

Актуални предложения за бизнес сътрудничество - бр. 16/2019

14.10.2019г.

Бизнес оферти на мрежата Enterprise Europe Network, публикувани към 9 октомври 2019

Актуални предложения за технологичен трансфер септември 2019

01.10.2019г.

Актуални предложения за технологичен трансфер на мрежата Enterprise Europe Network, публикувани през месец септември 2019

Актуални предложения за технологичен трансфер август 2019

16.09.2019г.

Актуални предложения за технологичен трансфер на мрежата Enterprise Europe Network, публикувани през месец август 2019

Актуални предложения за бизнес сътрудничество - бр. 13/2019

20.08.2019г.

Бизнес оферти на мрежата Enterprise Europe Network, публикувани към 13 август 2019

Актуални предложения за бизнес сътрудничество - бр. 15/2019

01.10.2019г.

Бизнес оферти на мрежата Enterprise Europe Network, публикувани към 19 септември 2019

Актуални предложения за бизнес сътрудничество - бр. 14/2019

17.09.2019г.

Бизнес оферти на мрежата Enterprise Europe Network, публикувани към 28 август 2019

Актуални предложения за технологичен трансфер юли 2019

20.08.2019г.

Актуални предложения за технологичен трансфер на мрежата Enterprise Europe Network, публикувани през месец юли 2019

Актуални предложения за бизнес сътрудничество - бр. 10/2019

09.07.2019г.

Бизнес оферти на мрежата Enterprise Europe Network, публикувани към 26 юни 2019