Новини

Начало / Новини / Ready2Go: Възможности за подпомагане на български ...

Ready2Go: Възможности за подпомагане на български МСП на глобалния пазар

10.03.2017г.

Ready2Go: Възможности за подпомагане на български МСП на глобалния пазар

Ready2Go e проект, който дава предоставя възможности за интернационализация на МСП с изграждане на мрежа от  международни контакти и настъпване  на световния пазар.

Програмата и обучението ще се фокусират главно върху 5 различни страни като основни пазари: Камерун, Чили, Индия, Канада и САЩ. Участниците в програмата ще имат възможност да придобият представа за бизнес климата и първите стъпки за установяване на партньорства в тези страни.

Участващите предприятия ще трябва да кандидатстват за участие в програмата до 31 март 2017 г. чрез официалната страница на програмата: https://www.b2match.eu/ready2go.

 

Основни сектори:

● Храни и селско стопанство;

● Биотехнологии;

● Химикали;

● Занаяти (керамика, бижута, декорации, и други);

● Креативни индустрии (филм, радио, телевизия, публикация, дигитални медии, музика, реклама и др..);

● Околна среда;

● Здравеопазване и фармация;

● ИКТ;

● Интелигентна енергия (възобновяеми източници, енергийна ефективност и други);

● Ключови технологии (нанотехнологии, микро и нанотехнологии, индустриални биотехнологии и други)

● Материали (метали, пластмаса, полимери, био базирани материали)

● Нано и микротехнологии;

● Устойчиво строителство;

● Текстил и мода;

Дърво и мебели.

 

 

 

 

Условия за участие:

 

Участието в дейностите е без такса за участие, но участниците ще трябва да покрият пътни разходи. Възвръщане на част от разходите е възможно при следните условия:

 

 

Проектът ще даде възможност на одобрените предприятия за участие в следните дейности:

 

● Съобразено индивидуално обучение и участие в програма за разработване на бизнес план за интернационализация;

● Колективни обучения, насочени към пет избрани извън ЕС страни;

● Участие в максимално две от всеки пет брокерски B2B събития в пет избрани извън ЕС страни, включително и фазата за намиране на партньори.

 Регистрацията за компаниите е отоворена до 31 март 2017 година. За повече информация моля вижте уебстраницата на събитието:https://www.b2match.eu/ready2go и условията за участие: https://www.b2match.eu/ready2go/pages/18247-how-to-participate 

 

Ready2Go_infographic
https://www.b2match.eu/ready2go