Новини

Начало / Новини / Обществена консултация относно мерките за екопроек...

Обществена консултация относно мерките за екопроектиране на металообработващите машини и оборудването за заваряване

14.05.2018г.

Обществена консултация относно мерките за екопроектиране на металообработващите машини и оборудването за заваряване

Европейският съюз планира да състави изисквания за екопроектиране за професионални металообработващи машини и оборудване за заваряване. Изискванията за екопроектиране се отнасят до ефективността, с която тези уреди използват енергия и суровини. Мерките ще се прилагат във всички държави от ЕС, като се осигури равнопоставеност на производителите и се даде възможност на потребителите да съпоставят ефективността при използването на енергия и суровини от тези продукти в рамките на Съюза. 

Целта е също така да се съберат допълнителни мнения от държавите членки, други публични органи, промишлени групи, НПО и други заинтересовани организации.

Обществената консултация ще предостави информация за общата оценка и оценката на въздействието, които ще бъдат изготвени от Комисията при подготовката на специфичните за тези продуктови групи регламенти.

 

Участниците са поканени да представят своето мнение чрез онлайн въпросника (EUSurvey).

 

За повече информация: 

Паолина Божидарова

Enterprise Europe Network

Българска стопанска камара

Тел: 02/ 932 09 34

E-mail: ierc3@bia-bg.com