Новини

Начало / Новини / Иранска ядрена сделка и санкции на САЩ...

Иранска ядрена сделка и санкции на САЩ

21.05.2018г.

Иранска ядрена сделка и санкции на САЩ

След решението на президента Тръмп да оттегли САЩ от Съвместния цялостен план за действие и да възстанови всички санкции, наложени преди това на Иран, Европейската комисия стартира процес за активиране на статута на блокиране, който забранява на дружествата от ЕС да се съобразяват с извънтериториалните ефекти на санкциите на САЩ.

Комисията актуализира списъка на санкциите на САЩ по отношение на Иран, попадащи в обхвата на статута на блокиране, и започна официалния процес за премахване на пречките пред Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Като мерки за изграждане на доверие Комисията ще продължи и ще укрепи текущото секторно сътрудничество и подкрепа за Иран. Комисията насърчава държавите-членки да проучат възможността за еднократни банкови трансфери до Централната банка на Иран.

Повече подробности могат да бъдат намерени ТУК


Паолина Божидарова

Enterprise Europe Network

Българска стопанска камара

Тел: 02/ 932 09 34

E-mail: ierc3@bia-bg.com