Новини

Начало / Новини / Доклад за въздействието и ефекта от Инструмент за ...

Доклад за въздействието и ефекта от Инструмент за малки и средни предприятия

29.06.2017г.

Доклад за въздействието и ефекта от Инструмент за малки и средни предприятия

Докладът има за цел да представи профила на финансираните до момента компании по ИМСП и първите им показатели за текущ и потенциален растеж, както и да представи ключови характеристики на програмата.  

Той представя кумулативни данни от началото на програмата 2014 г. до края на 2016 г. Чрез статистически анализи и благодарение на цялостна система за мониторинг прави възможно събирането на данни за финансираните компании, техните иновации и растеж.

Информацията е достъпна в прикачения файл! 

 

SME_Instrument_Impact_Report