Новини

Начало / Новини / Бизнес седмица в Молдова 2017...

Бизнес седмица в Молдова 2017

01.09.2017г.

Бизнес седмица в Молдова 2017

"Бизнес седмица в Молдова 2017" представлява едно от най-важните бизнес събития на Република Молдова, посветени на популяризирането на имиджа на страната на международно ниво, осигуряване на интензификация и прозрачност на публично-частния диалог, повишаване на конкурентоспособността на молдовските фирми, както и инвестиции и насърчаване на износа.

Събитието е едно от най-значимите за Молдова и ще се проведе в периода 3-6 октомври 2017 г. в град Кишинев. 

Вижте повече информация и програма в прикачения файл. 

Moldova Business Week 2017
http://www.mbw.md