Услуги

Начало / Услуги - Финансиране на предприятия

Финансиране на предприятия

  1. Предоставяне на информация относно възможности за финансиране с европейкси средства или други международни програми.
  2. Изготвяне на анализ на текущото състояние и наличния капацитет на фирмата, финансов капацитет, оценка на човешкия капитал – квалификация на служителите, анализ на инфраструктурата, идентифициране на нужди и потребности съвместно с предприемачите.
  3. Консултации при търсенето на решения подходящи за съответната компания и препоръки относно: