Екип

Начало / За нас - Екип / Веселин Илиев...

Веселин Илиев

Главен директор „Международно икономическо сътрудничество"

Веселин Илиев

www.linkedin.com/veselin-iliev
+3592 932 09 54
ierc@bia-bg.com

Веселин Илиев е с богат опит в сферата на външната търговия, подпомагане на износа, пазарни анализи, инвестиционно консултиране, корпоративното управление, производствената автоматизация, консултирането на международни компании.

Ръководител е на екипа на БСК в рамките на мрежата Enterprise Europe Network. Член е на Работна група „Интернационализация” и на Работна група 24 Митнически съюз, и е контактно лице на БСК за Международен търговски център Женева ITC/UNCTAD/WTO. В рамките на членството на БСК в BUSINESSEUROPE отговаря за партньорството с тази най-голяма бизнес организация в Европа по темите: търговска политика; митници, експортен контрол, мерки за търговска защита, сигурност по веригата на доставки.

Специализирал е във Великобритания, Китай и България.

Владее: английски, словенски, руски и сръбски езици.