Оферти

Начало / Оферти / Други предложения за сътрудничество

Италиански производител на вино търси партньори и/ или дистрибутори в България

10.11.2017г.

Италиански производител на вино търси партньори и/ или дистрибутори в България

Таджикистанска фирма, оперираща в сферата на доставките на плодове и зеленчуци, проявява интерес към хладилни складове и врати, оборудване за преработка на мед и подемна техника

10.11.2017г.

Таджикистанска фирма в сферата на доставките на плодове и зеленчуци, проявява интерес към хладилни складове и врати, оборудване за преработка на мед и подемна техника

Киргизстанска фирма, занимаваща се с пчеларство, проявява интерес към оборудване за разливане на мед, както и към хранителни добавки за пчели

10.11.2017г.

Киргизстанска фирма с предмет на дейност в областта на пчеларството, проявява интерес към оборудване за разливане на мед, както и към хранителни добавки за пчели

Казахстанска компания търси да закупи системи за капково напояване и зимни сортове ябълкови дървета

10.11.2017г.

Фирма от Казахстан се интересува от закупуването на системи за капково напояване, както и от зимни сортове ябълкови дървета

Узбекистанска фирма- доставчик на оборудване за преработка на селскостопанска продукция, търси възможности за партньорство с български производители

10.11.2017г.

Узбекистанска фирма- доставчик на оборудване за преработка на селскостопанска продукция, търси възможности за партньорство с български производители

Таджикистанска фирма проявява интерес към дейности, свързани с опаковане, преработка и съхранение на плодове и зеленчуци

10.11.2017г.

Таджикистанска фирма проявява интерес към дейности, свързани с опаковане, преработка и съхранение на плодове и зеленчуци

Казахстански дистрибутор на хранителни продукти се интересува от партньорство с български производители

10.11.2017г.

Казахстанска фирма за дистрибуция на хранителни продукти се интересува от партньорство с български производители

Казахстански агробизнесмен се интересува от закупуването на оборудване за преработка на мляко и месо

10.11.2017г.

Агробизнесмен от Казахстан желае да закупи оборудване за преработка на месо и мляко, както и едногодишни млечни кози