+
+359 2 932 09 54; +359 2 932 09 34
Главно меню Център за външноикономическо сътрудничество
Двустранни международни бизнес срещи по време на Balkan IT Conference, (7-8 юни, Скопие, Македония) още за събитието
Двустранни международни бизнес срещи по време на панаира ,,ITM Polska'', (6-7 юни, 2018г., Познан, Полша) още за събитието
EU - Asia Gateway 2018 Kонференция на международните клъстъри в Трансилвания още за събитието
Международни двустранни срещи за създаване на партньорства между инвеститори и компании в  още за събитието
Free From Functional Food Matchmaking 2018 - B2B срещи между производители и купувачи в здравословната и жизненоважна хранителна промишленост още за събитието

Обяви


Актуални предложения за търсене на партньори за проектно коопериране от 16 април 2018 г., преведени на български език

В прикачения файл може да видите актуалните предложения за търсене на партньори за проектно коопериране, преведени на български език, от 16.04.2018 г. в мрежата "Enterprise Europe Network".

Актуални предложения за търсене на партньори за проектно коопериране от 12 март 2018 г., преведени на български език

В прикачения файл може да видите актуалните предложения за търсене на партньори за проектно коопериране, преведени на български език, от 12.03.2018 г. в мрежата "Enterprise Europe Network".

Всички обяви

Новини


Big Data Value Meet-up Sofia (16 май 2018г.)

Big Data Value Meet-up Sofia (16 май 2018г.)

Big Data Value Meet-up Sofia е първата от серия срещи, целящи да обединят общността, която се занимава или използва данни в една обща европейска екосистема, в която да се осъществява сътрудничество, общи проекти и обмен.

The Innovative Enterprise week Sofia 2018 (14-15 юни 2018г.)

The Innovative Enterprise week Sofia 2018  (14-15 юни 2018г.)

The Innovative Enterprise week Sofia 2018 е финансов инструменти за стимулиране на научните изследвания и иновациите, който е насочен към повишаване на осведомеността относно възможностите за стартиране на финансови инструменти, съоръжения и съпътстващи м

CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO (CIIE)

CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO (CIIE)

CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO (CIIE) ще се проведе между 5-10 ноември в Шанхай, Китай. В изложението се очаква да участват над 100 държави и региони.

5-дневна тренировъчна мисия в Япония

5-дневна тренировъчна мисия в Япония

5-дневнa тренировъчна мисия зa задълбочен анализ на японската производствена методология насочена единствено към мениджъри от ЕС, които имат познания по WCM и инженеринг. Тя подпомага участниците да придобият повече знания по TQC (Total Quality Cont

Още новини

Проекти и програми


EMPOWA: Насърчаване на участието на жени предприемачи по програма Хоризонт 2020 и по-специално по Инструмент за МСП

БСК стартира проект за насърчаваме участието на жени предприемачи с иновативни идеи по програма Хори...

EMPOWA: Насърчаване на участието на жени предприемачи по програма Хоризонт 2020 и по-специално по Инструмент за МСП EMPOWA: Насърчаване на участието на жени предприемачи по програма Хоризонт 2020 и по-специално по Инструмент за МСП

Steps2Scale

Българска стопанска камара е координатор на проект по Програма „Еразъм +“, чиято цел е създаване на ...

Steps2Scale Steps2Scale

ACCESS4SMES - укрепване на капацитета за оказване на подкрепа към МСП при кандидатстване и работа по Хоризонт 2020

Целта на проекта е укрепване на капацитета за оказване на подкрепа към МСП при кандидатстване и рабо...

ACCESS4SMES - укрепване на капацитета за оказване на подкрепа към МСП при кандидатстване и работа по Хоризонт 2020 ACCESS4SMES - укрепване на капацитета за оказване на подкрепа към МСП при кандидатстване и работа по Хоризонт 2020

Enterprise Europe Network (EEN)

Enterprise Europe Network (EEN) е ключов инструмент в стратегията на ЕС за насърчаване икономическия...

Enterprise Europe Network (EEN) Enterprise Europe Network (EEN)
Още проекти

Успешни истории


Всички истории